Rolfo Ego

ROLFO EGO


Rolfo Ego lastar 9 fordon med  standard Europa-mått. Byggnationen på dragbilen fästs enkelt på vändskivan och kan på ett enkelt sätt flyttas till en ny dragbil. Utrustad med Air-Drive som är en patenterad lösning från Rolfo som säkerställer stabiliteten under körning.